thiết kế văn phòng cenland - GOLDENHOUSE

Khảo sát thực tế – Thiết kế văn phòng làm việc Cenland Hải Phòng

Không gian làm việc vô cùng quan trọng để có thể giúp các thành viên trong công ty có thể thúc đẩy, nâng cao khả năng và tạo ra giá trị trong công việc. Giám đốc Cenland Hải Phòng muốn tạo ra không gian môi trường khoáng đạt, tươi mới, thoải mái cho nhân viên[…]