thiết kế cải tạo sửa chữa khách sạn - GOLDENHOUSE

Thiết kế cải tạo khách sạn Minh Ngân – Thủy Nguyên – Hải Phòng

Khi du lịch phát triển, hàng trăm kiến trúc nghỉ dưỡng mới mọc lên thì sự kém hấp dẫn của một thiết kế đã lỗi thời là nguyên nhân cho sự tụt giảm công suất của khách sạn bạn đang sở hữu. Nội thất khách sạn cần được đổi mới, tạo được không gian hiện[…]