Cập nhật tiến độ thi công biệt thự tại Vân Đồn - Dự án The Ocean Villa

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự tại Vân Đồn – Dự án The Ocean Villa

Với quá trình làm chặt chẽ của đội ngũ kiến trúc sư Golden House, công tác xây dựng dự án The Ocean Villa vẫn liên tục được triển khai đúng kế hoạch. Dự án đang trong giai đoạn trát tường tầng 1, tháo cốt pha mái tầng 2, đóng be mái tầng 3. Cùng xem qua hình ảnh thi công tại dự án.

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự tại Vân Đồn

  • Tên dự án: The Ocean Villa
  • Chủ đầu tư: Anh Quân
  • Địa chỉ: Vân Đồn, Quảng Ninh
  • Công trình: Biệt thự 3 tầng
  • Đơn vị thực hiện: Golden House

Phối cảnh 3D biệt thự – Dự án The Ocean Villa

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự tại Vân Đồn

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự tại Vân Đồn

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự tại Vân Đồn

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự tại Vân Đồn

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự tại Vân Đồn